1960. gadi pasaules vēsturē bija visai unikāls laiks abās dzelzs priekškara pusēs. Leģendārā kafejnīca "Kaza", iespējams, bija viens no dzidrākajiem spoguļiem, kurā vērojamas laikmeta cilvēku kailās alkas pēc dvēseles un izteiksmes brīvības.

ABONENTIEM ABONENTIEM

"Kazā", tāpat kā "Sukubā", grozījās personības, kuras šodien ir neatņemama Latvijas kultūras vēstures sastāvdaļa, - rakstnieks Juris Zvirgzdiņš, Aivars Neibarts, mākslinieks Imants Reinholds, ļaudis pat stāsta, ka māksliniece Maija Tabaka tieši "Kazā" iepazinusies ar savu nākamo dzīvesdraugu, bet komponists Imants Kalniņš reiz kafejnīcā iegriezies vien tāpēc, lai uzsauktu kafiju visiem savējiem.