Par probācijas dienesta izaicinājumiem, sociālās uzvedības korekcijas programmām, recidīvu noziedznieku vidū un citām saistītām tēmām projekta "Neredzamais cietumā" ietvaros TVNET sarunājas ar Valsts probācijas dienesta vadītāju Mihailu Papsujeviču. 

ABONENTIEM ABONENTIEM

Ar ko nodarbojas VPD?

VPD uz šodienu ir viena no lielākajām, ja mēs runājam klientu skaita ziņā, sodu izpildes institūcijām. VPD izpilda visus sodus, kas kas nav brīvības atņemšana un kas nav naudas sods. Lielāko daļu no tā veido piespiedu darbs un, protams, tādas lietas kā nosacīti notiesāto uzraudzība, pirmstermiņa atbrīvoto uzraudzība, tāpat arī probācijas uzraudzība kā papildsods.