Depozīta sistēmas ieviešana Latvijā samazinās kaitējumu videi. Vienlaikus tas varētu pavērt iespēju tukšo pudeļu kontrabandai no kaimiņvalstīm. Uz šīm un citām lietām norādīja radījuma “Komforta zona” dalībnieki.

ABONENTIEM ABONENTIEM

Par ko ir runa? 

No 2022. gada 1. februāra Latvijā jāsāk darboties iepakojuma depozīta sistēmai. Praktiski tas nozīmē, ka stikla vai PET pudeles, kā arī skārdenes varēs nodot speciālos, gan automatizētos, gan manuālos taras pieņemšanas punktos visā valstī, saņemot 10 centus par nodotu pudeli. Depozīta maksu varēs saņemt gan bezskaidras naudas norēķinu veidā, gan saņemot čeku par atbilstošu summu, savukārt manuālos taras pieņemšanas punktos depozīta maksu būs iespējams saņemt arī skaidrā naudā.