Kauja par Balto namu ir noslēgusies. Kauja par ASV dvēseli sākas