Pandēmija parādīja, bez kurām profesijām nevaram iztikt