Daudzu influenceru atbildība pret saviem sekotājiem ir ļoti zemā līmenī
Eksperta viedoklis