Pastāv situācijas, kad ēka ir obligāti jāpārvieto, neiznīcinot tās struktūru. Pārsvarā pārvietošanu veic arhitektoniski vērtīgiem namiem un pieminekļiem, taču nereti ēkas pārceļ pēc paša mājas īpašnieka iniciatīvas. 

ABONENTIEM ABONENTIEM

Pārcelšanās no vienas dzīvesvietas uz otru ir pavisam ierasta, ikdienišķa lieta, ar ko saskaras vairums cilvēku. Tomēr reizēm dažādu apstākļu dēļ  pārcelšanās ir jāveic veselai ēkai.