2020. gada 23. decembrī apritēja 100 gadi kopš slavenās latviešu rakstnieces un arhitektes Zentas Ērgles (1920 - 1998) dzimšanas. Bērnībā es dzīvoju viņas grāmatās, riju tās kā mandarīnus Ziemassvētkos, tāpēc uzreiz pēc svētkiem kāpu zābakos un pa šā gada pirmajām īstajām sniega kupenām bridu uz Matīsa kapiem, lai beidzot pateiktu paldies Zentai Ērglei par manas iztēles veicināšanu un garlaicības kliedēšanu. 

ABONENTIEM ABONENTIEM

Man ir aptuveni zināms, kur atrodas Zentas Ērgles kaps un kā tas izskatās, jo biju nejauši apskatījies kartē un attēlos. Ja nezinātu, tad mani būtu ar glābējiem jāved ārā no tiem kapiem. Viss apsnidzis, knapi saredzams. Katrs piemineklis gandrīz vai jāapslauka, lai saskatītu, kas zem tā apglabāts. Tomēr neesmu nekāds Lips Tuliāns, kurš te tagad zaudēs maču. Noslēpumainais atradums man būs rokā! Mūsu sētas bērni ar mani leposies!