Lai saglabātu grāmatzīmi nepieciešams autorizēties TVNET
Ieiet
Jums vēl nav sava konta?
Izveido TVNET kontu

Brālis Pāvels: Baznīcai ir jārunā par mīlestību pret visiem cilvēkiem

FOTO: No Pāvela Levuškāna personīgā arhīva

Lai arī Latvijā baznīca oficiāli ir atdalīta no valsts, tomēr ticība un reliģija turpina spēlēt lielu lomu daudzu Latvijas iedzīvotāju dzīvē. Nereti notiek arī viedokļu sadursme starp baznīcu un dažādām sabiedrības grupām par tā sauktajiem vērtību jautājumiem. Par to, kā arī par reliģiskām organizācijām, baznīcas un sabiedrības attiecībām šoreiz runājām ar Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Epifānijas krievu kopienas mācītāju Pāvelu Levuškānu.  

ABONENTIEM ABONENTIEM

Kāpēc tuvs, personīgs kontakts ir tik svarīgs reliģijā? 

Lieta tāda, ka kristietība un laikam visas Ābrama reliģijas ir kopienas reliģijas. Proti, nepastarpinātai saskarsmei ir centrālā nozīme. Ne velti Jēzus teica: “Kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.”

Turklāt kristīgā dievkalpojuma centrā ir Svētais Vakarēdiens, kura laikā, neatkarīgi no sīkām teoloģiskām niansēm, visas trīs Latvijas kristīgās konfesijas – pareizticīgie, katoļi un luterāņi – uzskata, ka, pieņemot maizi un vīnu, mēs vārda tiešajā nozīmē pieņemam Jēzus Kristus patieso miesu un asinis.