Ir gana daudz zaļi domājošu censoņu, kuri, uztraucoties par globālo sasilšanu, dodas uz lielveikalu ar auduma tašiņu, stikla burciņu un cēliem nodomiem sniegt savu artavu klimata krīzes mazināšanā. Krietni mazāk ir to, kuri apzinās, ka, neapdomīgi izvēloties pārtikas produktus, patiesībā nodara dabai kaitējumu, “sponsorējot” ražošanas sistēmas, kuras veicina klimata pārmaiņas.

ABONENTIEM ABONENTIEM

Vācu zinātnieki, salīdzinot dažādu pārtikas produktu ražošanas procesā radīto gāzu emisiju apjomu, aprēķinājuši, kādam vajadzētu būt cenu kāpumam, lai novērstu ražošanas procesā klimatam nodarīto kaitējumu.

Vai nākotnē "gaļēdājiem" būs jāmaksā īpašs nodoklis?