Pēdējo nedēļu konservatīvo aktīvistu un baznīcas līderu kašķēšanās ap to, kas ir ģimene, liek dziļāk papētīt laulības tradīcijas arī mūsu valsts vēsturē. Livonijas vēstures avoti liecina, ka zemes kungi vairāk nekā 120 gadus (1422–1543) nesekmīgi cīnījās pret dažādām latviešu un igauņu zemnieku laulības formām.

ABONENTIEM ABONENTIEM

Kādā 1422. gada dokumentā uzsvērts: “Ja kāds nevācis ar varu aizved sievu vai meitu, tad tāds kopā ar palīgiem sodāms ar kaklu” (L.Arbusow, Akten und Rezesse. 1926). Tātad – nepareizi precoties, varēja draudēt nāves sods. Tāpēc katram draudzes baznīcas patronam bija jāceļ pie baznīcas soda stabs iebaidīšanai. Lai, draudot ar pērienu, piespiestu zemniekus laulāties pareizi. Kungiem un valdniekiem nepatika latviešu un igauņu tradīcijas.