“Esmu pamanījusi, ka naudas jautājums atklāj ļoti daudz gan par attiecībām, gan par abiem tajās iesaistītajiem cilvēkiem,” novērojumos dalās psihoterapijas speciāliste Eva Ratfeldere.

ABONENTIEM ABONENTIEM

Ralfs Valdo Emersons ir teicis: “Nauda bieži maksā pārāk daudz.” Un patiesi – runājot par divu cilvēku romantiskajām attiecībām, naudas cena nereti ir ne vien konflikti, bet arī attiecību izjukšana.

Varētu domāt, ka galvenais šķiršanās iemesls ir sānsoļi vai mīlestības trūkums, bet pētījumi rāda, ka nopietns cēlonis ir arī finansiālās nesaskaņas.