Globālā atkopšanās pēc Covid-19 krīzes
Makrona, Merkeles un Leienas komentārs
Foto: Publicitātes foto
Globālā atkopšanās pēc Covid-19 krīzes
Facebook LinkedIn Twitter Whatsapp
Comments

2000.gada septembrī 189 valstis parakstīja "Tūkstošgades deklarāciju", formulējot starptautiskās sadarbības principus kopīgo mērķu sasniegšanai jaunajā ērā. Pēc Aukstā kara beigām mēs bijām pārliecināti, ka spējam izveidot daudzpusēju kārtību, lai stāstos pretī tā laika lielajiem izaicinājumiem - badam un galējai nabadzībai, vides degradācijai, slimībām un ekonomiskajiem satricinājumiem -, kā arī novērstu konfliktus. 2015.gada septembrī visas valstis atkal vienojās par ambiciozu plānu kopīgai globālo izaicinājumu pārvarēšanai: ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem 2030.gadam.

Mūsu pasaule ir pieredzējusi divējādas tendences - lai arī globālā mērogā labklājība ir pieaugusi, nevienlīdzības izpausmes ir saglabājušās vai pieņēmušās spēkā. Demokrātijas ir paplašinājušās, bet vienlaikus nacionālisms un protekcionisms atguvuši popularitāti. Pēdējos divos gadu desmitos divas lielas krīzes ir satricinājušas mūsu sabiedrības un novājinājušas kopīgos politikas ietvarus, metot šaubu ēnu uz mūsu spēju pārvarēt satricinājumus, risināt to dziļākos cēloņus un nodrošināt labāku nākotni turpmākajām paaudzēm. Šīs krīzes arī atgādinājušas, cik lielā mērā mēs visi esam savstarpēji saistīti.

Uz visnopietnākajām krīzēm jāatbild ar visambiciozākajiem lēmumiem, kuri veidos nākotni. Mēs ticam, ka šī var būt iespēja atjaunot vienprātību par to, ka nepieciešama multilaterālisma un likuma varas principos balstīta starptautiskā kārtība, kas tiek uzturēta, pateicoties efektīvai sadarbībai, solidaritātei un koordinācijai. Mēs esam apņēmušies kopīgi strādāt kopā ar ANO, reģionālajām organizācijām, tādiem starptautiskajiem blokiem kā G7 un G20 un ad hoc koalīcijām (un caur tām), lai stātos pretī tagadējiem un nākotnes globālajiem izaicinājumiem.

Pirmā ārkārtas situācija ir veselības jomā. 

Tēmas
Uz augšu