Tēvs, kas 15 gadus seksuālai vardarbībai pakļauj sešas savas meitas. Sieviete, kas izdara netiklas darbības ar savu 13 gadus veco neredzīgo dēlu. Iepriekš sešas reizes tiesāts pedofils, kas neilgi pēc atbrīvošanas uz nomaļa lauku ceļa automašīnā ierauj 13 gadus vecu meiteni. Publikas acīm apslēptajās Latvijas vēstures lappusēs ir ierakstītas bērnu ciešanas un neaptverama nežēlība.

ABONENTIEM ABONENTIEM

“Parafilijas jeb seksuālās novirzes var aplūkot divos virzienos - pirmais, seksuālo vajadzību apmierināšanai tiek izvēlēti neatbilstoši līdzekļi un paņēmieni. Otrais, seksuālo interešu objekts ir neatbilstošs,” stāsta Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes dekāns, profesors, kriminologs Andrejs Vilks. Seksuālās izvēles traucējumi ir pedofilija, sadomazohisms, gerantofilija, nekrofilija, fetišisms, ekshibicionisms.

Ir arī virkne retāk sastopamu seksuālo noviržu: nekrofetišisms, autoerotisms, klizmafilija, zoofilija, urofilija utt.