Šobrīd ir vēl pāragri sniegt objektīvu vērtējumu par Covid-19 pandēmijas iespējamajām sekām, jo vēl ir iespējami dažādi situācijas pavērsieni. Tad, kad vīrusu mēs beidzot būsim uzveikuši, vairākas pandēmijas ieviestās izmaiņas mūsu dzīvēs izrādīsies tikai pagaidu. Tomēr, ņemot vērā šādas atrunas, jau šobrīd ir iespējams gūt pirmos secinājumus. 

ABONENTIEM ABONENTIEM

Šobrīd pieejamā sākotnējā informācija liecina, ka Covid-19 vakcīnas ne tikai palīdz samazināt smagu slimības gadījumu skaitu, bet arī palīdz ierobežot vīrusa izplatību. Tās var izrādīties lieliskas ziņas, un , ja tiks gūti arvien jauni apstiprinājumi vakcīnu efektivitātei, vakcinēšanas sākums var iezīmēt pandēmijas beigu sākumu. Tomēr ja valstu valdības lokdaunus atceļ pārāk ātri, pieaug risks rasties jaunām vīrusa mutācijām, kas būs noturīgākās pret vakcīnu.

Lai arī pirmās apstiprinātās Covid-19 vakcīnas balstījās uz pētījumiem, kas tika veikti citiem mērķiem, pandēmija varētu būt pozitīvi ietekmējusi visu vakcīnu attīstības procesu, sākot no izpētes un beidzot ar klīniskajiem pētījumiem un vakcīnu apstiprināšanas procedūrām. Ja tas izrādīsies patiesība, tas palīdzēs veiksmīgāk apkarot jaunas vīrusa mutācijas, gan arī citas nākotnes pandēmijas.