Naivi cerēt, ka viss atgriezīsies vecajās sliedēs, jeb kādēļ nepieciešams meklēt jaunas iespējas