Tavs viedoklis nav viedoklis. Salauztā loģika, naida runa, homofobija un radikālas sniegpārsliņas