Pandēmija satricinājusi psihiskās veselības aprūpes jomu, liekot ātri meklēt risinājumu, kā palīdzēt cilvēkiem, kuru psihiskā veselība turas “mata galā”. “Apdraudēti ir visi,” saka VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ambulatorā centra ar stacionāru “Pārdaugava” vadītājs, Veselības ministrijas galvenais speciālists psihiatrijā Elmārs Tērauds, norādot,  ka krīze nav saistīta tikai ar infekciju, bet ir arī “psihisku traucējumu un informatīva “pandēmija””.

ABONENTIEM ABONENTIEM

Atsaucoties uz ārstu teikto, pakalpojumu pieprasījuma dinamiku psihoneiroloģiskajās slimnīcās un lokālo ekspertu vērtējumiem, Veselības ministrija uzsver, ka pandēmija būtiski palielinājusi pieprasījumu pēc psihiskās veselības aprūpes pakalpojumiem. Kādi ir jūsu novērojumi?

Ģimenes ārsti apstiprina, ka arvien biežāk pie viņiem vēršas pacienti ar  psihiskām problēmām, saistītām ar miega traucējumiem, depresīviem stāvokļiem vai trauksmi. Pandēmijas laikā ir pieaugusi vajadzība pēc psiholoģiska un terapeitiska atbalsta. Lai gan pandēmijas periodā psihiatri turpina strādāt ierastā režīmā, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, apmēram pusi ambulatoro pacientu mēs konsultējam attālināti. Telefona konsultācijas ieekonomē laiku, līdz ar to klātienes konsultācijām atliek vairāk laika.