Kāpēc daudzus pasaules politiskos režīmus var salīdzināt ar trīsstūri?