Pk 7.05.2021.

Kāpt vai nekāpt pāri līķiem? Kataras gadījums