No rasistiska "emodži" līdz fiziskiem draudiem grūtniecei - sporta tumšā puse