Pk 7.05.2021.

Polijas katoļu iranizācija: kā baznīca šķeļ, nevis vieno cilvēkus