Polijas katoļu iranizācija: kā baznīca šķeļ, nevis vieno cilvēkus