No klostera par "visuredzošās acs" cietumu Padomju Savienības un nacistiskās Vācijas politieslodzītajiem, bet pēc slēgšanas - par populārā seriāla "Stranger Things" uzņemšanas laukumu. Šādu neparastu likteni piedzīvojis Lukišķu cietums Viļņas centrā. Tagad tā mūžā iesācies jauns posms, un cietuma nākotnes kaldināšanā roku var pielikt ikviens gribētājs.

ABONENTIEM ABONENTIEM

Lukišķu cietums

FOTO: Go Vilnius publicitātes foto

"Visuredzošā acs"

Pārlaižot acis Lukišķu laukuma un Seima pils apkaimei, skatiens apstājas pie grandiozas ēkas ar vitrāžām logos un sudrabainiem kupoliem. Tā atgādina nevis cietumu, bet drīzāk katedrāli. Ne bez iemesla. Šajā vietā 19.gadsimtā tika uzcelts neliels katoļu klosteris, kam blakus bija tatāru kapi. 

Kad klosteris 1837.gadā tika pārveidots par cietumu, Krievijas impērijā vēl pastāvēja dzimtbūšana. Noziedznieki galvenokārt tika sūtīti katorgā uz tāliem impērijas nostūriem, strādāt smagus un grūtus darbus. Gadījumi, kad augstmaņi zemniekus uz neilgu laiku ieslodzīja cietumā, nebija tik bieži sastopami, bet tieši šādam mērķim tika izmantots Lukišķu cietums. 

Viss mainījās 1874.gadā, kad pēc dzimtbūšanas atcelšanas tika ieviests jauns krimināllikums, kurā lielāks uzsvars tika likts uz cietumsodiem. Līdz ar to radās nepieciešamība pēc lielāka cietuma, un cariskā Krievija šajā ziņā bija gatava kāri uzņemt visas Eiropas aktuālākās tendences.