Jēdziens ad-hominem* ir sens un nozīmē ziņneša iznīcināšanu. To var novērot tad, kad kašķa cēlājs atgaiņājas no izjautātāja ar apvainojumiem. Mēģinot otru pataisīt par muļķi, nevis runāt par lietu. Latviski mēs sakām, ka var runāt „vai nu par meitu, vai par kleitu“ un tās ir divas atšķirīgas lietas.

ABONENTIEM ABONENTIEM

„Salmu vecis“ jeb biedēklis ir specifisks uzbrukuma veids oponentam ar mērķi „pielīmēt“ otram cilvēkam īpašības, kuras uzbrucējs pats ir izdomājis. To sauc arī par izdomātu „uzlīmju pielīmēšanu“, jo apmelotājs pats izveido savu pretinieku kā „salmu veci“ un novieto to reālā oponenta vietā. Respektīvi tā ir otra cilvēka apzīmogošana ar īpašībām, kas viņam nepiemīt. Piemēram, Latvijas trampistiem ir ļoti raksturīgi lietot Donalda Trampa uzbrukuma metodes liberāļiem, nosaucot viņus par „marksistiem“ vai „kultūrmarksistiem“ un tml., kas faktiski ir tukši apgalvojumi bez pierādījumiem. Donalds Tramps plaši izmantoja „salmu veča“ paņēmienu, pielīmējot pretiniekam īpašības, kas tam faktiski nepiemita.