Uzticība ir vērtīga lieta. Nespējot darīt vairāk, lai palīdzētu pārējai pasaulei iespējami ātri vakcinēties pret Covid-19, attīstītās Rietumu ekonomikas tērē šo tik svarīgo resursu un rada draudus starptautiskajai sistēmai, uz ko balstās pašu Rietumu labklājība.

ABONENTIEM ABONENTIEM

Tā kā kaut ko nav iespējams aizvietot ar neko, šobrīd vērojama zināmas hibrīdsistēmas pakāpeniska attīstīšanās. Pēckara Rietumu dominētā sistēma joprojām ir spēkā, tomēr tās dominance lēnām mazinās. To veicina tas, ka veidojas jaunas starptautiskas institūcijas, jaunas reģionālas iniciatīvas, kā arī jaunu daudzpusēji tirdzniecības un investīciju līgumi.

Palielinoties starptautiskās sistēmas sadrumstalotībai, mazināsies tās stabilitāte, tādējādi apgrūtinot sinhronizētas globālas ekonomikas izaugsmei, kas nepieciešama, lai veicinātu katras atsevišķas valsts izaugsmi.

Turpinoties pašreizējās sistēmas uzticamības kritumam, attīstītās ekonomikas arvien vairāk saskarsies ar jauniem apdraudējumiem to nacionālajai drošībai.

Uzticība ir vērtīga lieta. To ir grūti iegūt, viegli zaudēt un pavisam grūti pēc tam atgūt.