Konspirācijas teorijas ir spoku stāsti, bet nav tik nevainīgas, kā no malas izskatās. Tās apšauba reālus faktus un notikumus, spridzina demokrātiju un aicina pievienoties ekstrēmu ideju organizācijām, kas it kā „atmasko visu, kas ap mums notiek“. Tās izdomā skaidrojumu par to, „kā viss ir pa īstam“, un cenšas iestāstīt cilvēkiem, ka pasauli pārvalda „ļauni spēki“, kuru kalpi esot valstu valdības. Respektīvi – pret sabiedrību jau ilgstoši notiekot „sazvērestība“, un tāpēc aicina neticēt tam, ko skaidro mediji vai valdība. Zinātniski šo idejisko kustību sauc par konspirācijas teorijām, jo tās noliedz faktus, pierādījumus, zinātni, analīzi un cenšas ietekmēt tikai un vienīgi cilvēka ticību un pārliecību ar trauksmainu apgalvojumu palīdzību.

ABONENTIEM ABONENTIEM

Pandēmija ir rosinājusi šos „spoku stāstu“ izgudrotājus jauniem „atklājumiem“. Viņi „zina“, ka Covid-19 ir „ļauno masoņu“ ieriebšana parastajiem cilvēkiem. Pandēmija esot izdomāta, un vakcīnas ražojot raganas pagrabā; no vakcīnām mirstot un izveidojoties „metāla plāksnīte plecā“, utt. Par šiem spoku stāstiem izjautāju Liepājas studentus (nodarbības laikā), un man tika izstāstīta vesela spoku stāstu galerija. Lielākā daļa smējās, bet daži tramīgi grozīja galvu un aicināja uzmanīties, jo „visi vakcinētie miršot nost pēc diviem gadiem“. Pēc dažu studentu domām, pandēmija esot tikai līdzeklis, kā atbrīvoties no cilvēkiem un tikt pie viņu nekustamajiem īpašumiem. Nekas neesot radies no nejaušības. Ir labie un ļaunie, ir tie, kuriem šī pandēmija esot izdevīga, un tie, kuri no tās ciešot.