Ķīna vienmēr tiek uzskatīta par ekonomiski attīstītu, uz panākumiem vērstu valsti. Tomēr arī tur, neskatoties uz visu ekonomisko darbīgumu, notiek pārmaiņas. Pārmaiņas domāšanā un rīcībā. Tang ping – tā ir jauna veida kultūra, pasīvs dzīvesveids bez stresa un karjerisma. Vai tāds maz ir iespējams?

ABONENTIEM ABONENTIEM

Ķīnas jauniešu dzīvē ir ienākusi jauna tendence – tang ping. Šīs tendences galvenā ideja – nedzīties pastāvīgi pēc arvien jauniem labumiem. Tas nekādā mērā nav par to, ka zūd nepieciešamība strādāt. Darbs tiek darīts, tikai nenodarot pāri savai fiziskajai un emocionālajai veselībai. Respektīvi, nenotiek pārstrādāšanās. Tiek saglabāts līdzsvars katru dienu.

Līdz šim esam dzīvojuši panākumu zvaigznājā, kur katrs sasniegums it kā uzliek uzplečus, bet katra nesasniegtā lieta tuvina depresijai. Vai nogurums, sajūta, ka viss ir bezjēdzīgs, un neizsakāmā vēlme kļūt par šīs izrādes vērotāju, nevis tajā aktīvi piedalīties, rodas tikai gadījumos, kad sasniegumi nenāk viegli? Gan jau, ka savā būtībā arī pie redzamajiem sasniegumiem var teikt, ka vājuma brīžu pirksts arī pieskaras.

Mūsdienu virtuālajā pasaulē, pieaugot sociālo tīklu spēkam, kāda sākotnēji maza ideja nereti iegūst sniega bumbas efektu un var kļūt par ideju, ko pārņem ne tikai kāda pilsēta vai valsts, bet visa pasaule. Tang ping kultūra ap sevi pulcē indivīdus ar vēlmi dzīvot nedaudz samērīgāku, mierīgāku dzīvi. Sociālo tīklu grupās cilvēki dalās pieredzē, izsaka savas domas par arvien pieaugošo darbīgumu šā vārda neirotiskajā kontekstā, ja tā var izteikties, kurā visu laiku jābūt ir kustībā, sasniedzot arvien jaunus atskaites punktus.