Vai astoņgadīgs bērns augstskolā spēs saprast Junga, Freida un Nīčes darbus?
"Brīnumbērni"