Gatavība vakcinēties atkarīga no uzticēšanās zinātnei, nevis politiskās pārliecības
Pētnieka viedoklis