Robežu slēgšanas cena var būt starptautiski tiesu darbi