Raustīt pūķi aiz astes: Lietuva nostājas pret Ķīnu