Lai saglabātu grāmatzīmi nepieciešams autorizēties TVNET
Ieiet
Jums vēl nav sava konta?
Izveido TVNET kontu

Patiesībā padomju cilvēks ir tepat līdzās. Viņš nekur nav pazudis...
No Klik arhīva