Dar' man, tēvis, pastaliņas, šuj man sejas masku, māmuliņa