Par ētiku var runāt ļoti daudzos aspektos. Ētika darbā, ētika dzīvē un biznesā. Arī psiholoģiskajā konsultēšanā. Kādēļ par to runāt šajā aspektā?

ABONENTIEM ABONENTIEM

Pieaugot spriedzei Covid-19 laikā, kā arī citu notikumu kontekstā, ar vien vairāk aizdomājamies par to, vai speciālists, pie kura vērsīsimies pēc palīdzības, ievēro visas ētikas normas. Kādas normas ir jāievēro speciālistam un kas ir tie principi, pīlāri, uz kā balstās viss, kas saistās ar psiholoģisko konsultēšanu? Nelielais ceļvedis palīdzēs apjaust robežas un lietas, kas var ietekmēt sadarbību starp speciālistu un cilvēku, kurš nāk šo palīdzību saņemt.

Visa pamatu pamats ir fakts - ja psihoterapeits konsultē neētiski, tad viņa darbībai nav jēgas. Un būtiskākais – tas var arī kaitēt cilvēkam. Domājams, ka neētiska rīcība no speciālistu puses tomēr nav ikdiena, līdz ar to šobrīd svarīgi ir vienkārši izprast galvenās nostādnes jebkuram, kurš potenciāli var vērsties pēc palīdzības.

Gan psihoterapeitiem, gan psihoterapijas speciālistiem, konsultantiem ir saistošs Ētikas kodekss. Ētika ir domāšanas veids, kas palīdz kļūt par iespējami labāku speciālistu. Galvenie ētikas principi konsultēšanā – uzticamība un konfidencialitātes nodrošināšana. Šis princips pasargā tavas kā klienta tiesības un personīgo informāciju. Konfidencialitāte ir pamats terapeitiskajai aliansei, kas ir ļoti būtisks aspekts, lai izveidotos stabila, atvērta un patiesa komunikācija starp tevi un speciālistu.

Tomēr ikvienam noteikti arī ir jāzina, ka speciālists var apspriest noteiktas konsultēšanas detaļas ar saviem kolēģiem un supervizoru. Domājams, ka vēl pieminēšanas vērts ir viens aspekts, par kuru varbūt tik bieži netiek runāts: konfidencialitātes principi nav spēkā situācijās, kad klients rada draudus sev vai citiem. Šķiet neētiski? Slikti, ka tomēr ir izņēmumi? Nebūt tā nav. Pēc savas būtības - cilvēka un sabiedrības drošība kopumā vienmēr ir pirmajā vietā.