Trofims Lisenko - padomju trakais zinātnieks, kura dēļ badā nomira miljoniem cilvēku