Neticami skumjais stāsts par nāvessodu zilonim un Tomasa Edisona eksperimentiem