Vai mēs kā lāči krājam ziemai rezerves? Kā ielikt sevi "rāmjos" un mainīt attieksmi pret uzturu?