Veselības aprūpē paaugstināta gatavība, Austrālija atver robežu; 1. oktobris īsumā