Šī gada 24. marta valdības sēde bija pirmā, kurā piedalījās tobrīd jaunizveidotās akadēmiskās vides ekspertu grupas pārstāvji. Sēdes gaitā iezīmējās vairākas problēmas, kas diemžēl netika atrisinātas līdz pat brīdim, kad ekspertu grupa nolēma pārtraukt savu darbību uz nenoteiktu laiku.

ABONENTIEM ABONENTIEM

Jāatzīst, ka ekspertu sniegtie izvērtējumi pārsvarā balstījās teorētiskos minējumos, nevis zinātniskā darbā gūtos secinājumos. Datu trūkums, laika trūkums, neskaidri formulēti jautājumi no valdības puses – tās bija pastāvīgas problēmas, uz ko eksperti nemitīgi norādīja. Vēlme sniegt zinātnisku ieguldījumu, ar to izprotot konceptuāli definētu, metodoloģiski precīzu un empīriski pārbaudāmu perspektīvu, bija ikviena pieaicinātā eksperta motivācija veltīt savu brīvo laiku liela mēroga krīzes risināšanai.

Tomēr šīs grupas paveiktais darbs tika politizēts jau no paša sākuma. Sākotnēji eksperti bija nepieciešami, lai slāpētu valdības iekšējās nesaskaņas, jo daži ministri pret sabiedrības veselības draudiem izturējās vieglprātīgi. Tiklīdz jūnija sākumā atjaunojās valdības sastāvs, tā ekspertu darbs faktiski kļuva lieks.

Kā citādi interpretēt politisko bezdarbību, kas sekoja ekspertu sagatavotajai prezentācijai jūnija beigās? Šajā prezentācijā bija skaidri norādīts, ka jau vasaras nogalē ir jāievieš gan stingri epidemioloģiskās drošības protokoli, gan dažādi ierobežojumi nevakcinētām personām. Svarīgākais ieteikums bija nodrošināt savlaicīgu sabiedrības informēšanu par valdības plānotajām darbībām.