Arktika strauji mainās globālās sasilšanas, augošās konkurences par resursiem un ģeopolitiskās sāncensības ietekmē. Domājot par šā reģiona nākotni, Eiropas Savienība vēlas gan iestāties par savām interesēm, gan sniegt jēgpilnu ieguldījumu. Esam nodomājuši vairāk iesaistīties šajā reģionā ar rīcību klimata jomā, starptautisko sadarbību, ilgtspējīgu ekonomikas attīstību, par prioritāti atzīstot cilvēku.

ABONENTIEM ABONENTIEM

Īstenojot Eiropas zaļo kursu, Eiropa līdz 2050. gadam kļūs par pirmo klimatneitrālo kontinentu, un mūsu juridiski saistošā apņemšanās līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju par 55% ir globāls etalons. Zaļais kurss un ES jaunā pieeja ilgtspējīgas zilās ekonomikas veicināšanai ir Savienības Arktikas stratēģijas pamatā.

Viens no mūsu galvenajiem priekšlikumiem ir aicinājums atstāt naftas, gāzes un ogļu iegulas zemē, arī Arktikas reģionos, un nodrošināt pastāvīgu ES klātbūtni Grenlandē.

3