Kā es tikai mazliet sajuku prātā, pildot jaunos valdības lēmumus