Monetārā politika jeb lēmumi par un ap naudu ierasti neizpelnās lielu sabiedrības uzmanību, jo centrālo banku darbības tiek uztvertas kā tehniski sarežģītas un parastam iedzīvotājam konceptuāli neizprotamas. Līdz ar to var rasties iespaids, ka centrālo banku politika ir vēsturiski nemainīga. Tomēr pirms nedēļas publicētais nīderlandiešu pētnieka Jensa vant Klūstera (Jens van’t Klooster) raksts aktualizē būtiskas izmaiņas eirozonas politikā. Kādas tās ir?

Vecā paradigma

Lai labāk izprastu pēdējos desmit gados notikušās izmaiņas Eiropas Centrālās bankas (ECB) politikā, nepieciešams plašāks vēsturisks ieskats “eirozonas filozofijā”.