20. februāra LTV1 raidījuma “De Facto” sižets par Latvijas politiku nabadzības novēršanas jomā iezīmēja negaidītu problēmu – ierēdņi, kuru uzdevums ir izpildīt politiskajos dokumentos noteiktos mērķus, paši netic sava darba jēgai. Nabadzība tiek pieņemta kā normalizēta Latvijas sociālpolitiskās dzīves sastāvdaļa un tās cēloņi tiek eksternalizēti – līdz ar to no atbildīgajām valsts institūcijām, piemēram, Labklājības ministrijas, problēmas risinājumi vairs netiek gaidīti. Nabadzību apvij rezignēts fatālisms.

Valsts kontroles ziņojums

Kāds ir minētā sižeta konteksts?