Toms Rātfelders
, Politikas zinātnes doktorants, ārpolitikas analītiķis
Uz augšu