“Kas ir ININ NINI?”, tu jautāsi. “Spēcīga, vieda, redzoša, dzirdoša, jūtoša un modinoša būtne maigas un trauslas sievietes ietvarā,” es teikšu. Taču pāris ievada rindkopās to nav iespējams nedz aprakstīt, nedz ietilpināt. Turklāt tas ir tikai mans skatījums. Precīzāku apjausmu iegūt palīdz atslēgvārdi, ko viņa pati sev mīļuprāt piedēvē, lai taptu uzpazīta Šaipusē – medicīnas sieva, pasauļu staigātāja, dvēseļu pavadone.

ABONENTIEM ABONENTIEM

“To nav iespējams izstāstīt vienā vārdā. Bet to var izstāstīt daudzos stāstos,” viņa bildīs. Tāpēc es vienkārši ļaušu runāt viņas atbildēm uz maniem jautājumiem. Jautājumiem par grāmatu rakstīšanas procesu, sapņu pasauli un realitāti, Latviju un Amazoni, personīgo aicinājumu un atmodu, ēnas ķidāšanu, garīgo vīzdegunību, pjedestāliem un tituliem, cilvēkmīlestības praktizēšanu, kalpošanas darbu, cilvēces attālināšanos no dabas un karu kaimiņos.